algemene informatie | contributie

Aanmelden, contributie, opzeggen, overschrijven, wijzigen gegevens

Aanmelden
Voor informatie over onze vereniging kan er contact opgenomen worden met de ledenadministratie. Het e-mail adres is ledenadministratie@svsgraveland.nl 

Er bestaat altijd de mogelijkheid om mee te trainen (max 3 keer) en zo kennis te maken met voetbal en de club trainmee@svsgraveland.nl

Het aanmelden als lid kan alleen via het online inschrijvingsformulier  


Contributie seizoen 2021 - 2022
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op 25 juni 2021 is besloten de contributiebedragen niet aan te passen.  

De contributies voor het seizoen 2021-2022 zijn dus als volgt*:

Senioren 

 € 220,00

Senioren 35+ (mannen, zondag, competitie, training)

 € 170,00

Senioren 35+ (mannen, vrijdag, onderling, SVS Cup 35+, training) 

 €   70,00

Junioren (O14 - O19)

 € 180,00

Pupillen (O8 - O13)

 € 160,00

F-onderling 

 € 120,00

Smurfen

 €   50,00

Trainingsleden

€    70,00

Niet-spelende / niet-trainende leden

 €   50,00

* S.V. 's-Graveland kent geen aparte kledingkosten 

Een lidmaatschap bij S.V. ’s-Graveland loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt naar rato berekend vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Eind september vindt de afschrijving van de contributie plaats bij betaling ineens. Bij betaling in drie termijnen, vindt de eerste afschrijving eind september plaats; de tweede, eind oktober; en de derde, eind november. 

Opzeggen
Wij vinden het uiteraard jammer als iemand besluit om te stoppen met voetballen bij onze club. Mocht je het nog niet helemaal zeker weten, aarzel dan niet om met iemand van de TC of het (jeugd)bestuur het gesprek aan te gaan.

Rondom opzeggingen geldt een aantal afspraken dat we hierna kort toelichten.

 • Een lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij het, uiterlijk 30 juni van het lopende verenigingsjaar wordt opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 01 juli t/m 30 juni. 
 • Je kunt uitsluitend opzeggen als je aan je verplichtingen hebt voldaan. Hierbij moet je denken aan contributie, boetes, inleveren kleding, materiaal enz.
 • Het is gebruikelijk dat per 1 juli de teams voor het nieuwe seizoen zijn samengesteld en aan de KNVB doorgegeven. Tevens gaat
  S.V. ’ s-Graveland op basis van deze aanmeldingen financiële verplichtingen aan. Er wordt contributie (per lid en team) en een verzekeringspremie (per lid) aan de KNVB afgedragen. De trainersstaf wordt samengesteld. Er wordt materiaal aangeschaft. Etc. Daarom wordt, indien het lidmaatschap in juli of augustus wordt opgezegd, € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer je op of na
  1 september opzegt, dan ben je contributie voor het hele lopende seizoen verschuldigd.
 • Het opzeggen van lidmaatschap dient te gebeuren door het online invullen van een wijzigingsformulier.
  Zo komt je opzegging op de juiste plek binnen, nl. de ledenadministratie. Je krijgt dan ook een bevestiging per mail. Dus mondelinge opzeggingen bij coach, trainer etc. gelden niet als officiële opzegging.


Overschrijven
Als je lid bent van S.V. ’s-Graveland of dat de laatste 3 jaar bent geweest en  je wilt naar een andere vereniging, dan dien je je over te schrijven volgens de KNVB-regels. 

 1. Je zegt via het wijzigingsformulier op bij S.V. ’s-Graveland en geeft aan dat je bij een andere club gaat voetballen.
 2. Je meldt je (met je KNVB-relatiecode) aan bij je nieuwe club. Die voert je in als nieuw lid.
 3. Daarna krijgt S.V. ’s-Graveland automatisch bericht dat je wilt worden overgeschreven naar die andere club. S.V. ’s-Graveland kan je daarna vrijgeven voor de andere club.

NB S.V. ’s-Graveland zal je alleen vrijgeven als er geen betalingsachterstanden zijn en evt. alle kleding en materiaal zijn ingeleverd.

De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de nieuwe vereniging is 15 juni 23.59 uur. Dit geldt in het bijzonder voor spelers, die het volgende seizoen in de A-categorie (willen) gaan voetballen.


Wijzigen gegevens
Gebruik het wijzigingsformulier om veranderingen door te geven als NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, ander lidmaatschap etc.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wil jouw kind graag sporten, maar weet je niet hoe je dit moet betalen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Betreffend fonds biedt mogelijkheden voor kinderen van 4 t/m 18 jaar, die om financiële redenen niet lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportmaterialen.

Klik op het logo hieronder en lees of je in aanmerking komt, hoe het in zijn werk gaat en wie je goed verder kan helpen. 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!